Motsatsen till tro 1

tro 1 subst.

Motsatsord till tro:

  1. kunskap, vetskap
  2. otro, tvivel, skepsis, vantro, misstro
  3. otro, ogudaktighet; ateism, gudsförnekelse; vetenskap, vetande; förnuft

I betydelsen:

  1. förmodan
  2. övertygelse
  3. religiös övertygelse, religion

Copyright Göran Walter