Motsatsen till skepsis

skepsis

Motsatsord till skepsis:

  • övertygelse, förvissning, tilltro, tro; optimism; vidskeplighet

I betydelsen:

  • tvivel, misstro

Copyright Göran Walter