Motsatsen till transversell

transversell

Motsatsord till transversell:

I betydelsen:

  • tvärgående

Copyright Göran Walter