Motsatsen till longitudinell

longitudinell

Motsatsord till longitudinell:

I betydelsen:

  • (om vågrörelse) som svänger i fortplantningsriktningen, longitudinal

Copyright Göran Walter