Motsatsen till tillta

tillta (äv. åld. tilltaga)

Motsatsord till tillta:

I betydelsen:

  • bli starkare, öka

Copyright Göran Walter