motsatsen till avta   —   en svensk antonymordbok

avta

Motsatsord till avta :

  • öka, tillta, växa

I betydelsen (definition):

  • minska