Motsatsen till tillfälligtvis

tillfälligtvis

Motsatsord till tillfälligtvis:

  1. permanent, varaktigt
  2. nödvändigtvis; avsiktligt, medvetet

I betydelsen:

  1. för en kortare tid
  2. av en slump

Copyright Göran Walter