Motsatsen till permanent

permanent

Motsatsord till permanent:

  • temporär, tillfällig, interimistisk, övergående, kortvarig, provisorisk; intermittent, periodisk

I betydelsen:

  • stadigvarande, beständig

Copyright Göran Walter