Motsatsen till tillfällig

tillfällig

Motsatsord till tillfällig:

  1. varaktig, permanent, bestående, beständig, långvarig, kronisk
  2. förutsägbar, förutsebar; lagbunden, naturnödvändig; avsiktlig

I betydelsen:

  1. temporär, övergående
  2. slumpartad

Copyright Göran Walter