Motsatsen till tät 1

tät 1 adj.

Motsatsord till tät:

  1. gles, utspridd, spridd, spatiös
  2. gles, fåtalig, tunn, otät
  3. genomtränglig, genomsläpplig, lös, porös, luftig; otät, sprucken, läck
  4. sällsynt, sällan förekommande
  5. fattig, utfattig, pank, barskrapad, renrakad

I betydelsen:

  1. utan stora mellanrum
  2. kompakt
  3. ogenomtränglig
  4. ofta förekommande
  5. (vard.) förmögen

Copyright Göran Walter