Motsatsen till systematisk

systematisk

Motsatsord till systematisk:

  1. osystematisk, utan system, ometodisk, ogenomtänkt, planlös, godtycklig, slumpartad, slumpmässig, tillfällig; oordnad, rörig, slentrianmässig
  2. alfabetisk

I betydelsen:

  1. planmässig, metodisk
  2. uppställd i ett system

Copyright Göran Walter