Motsatsen till godtycklig

godtycklig

Motsatsord till godtycklig:

  1. bestämd, fastställd
  2. konsekvent, följdriktig, rationell, logisk
  3. rättsenlig, lagenlig

I betydelsen:

  1. vilken som helst
  2. nyckfull
  3. egenmäktig

Copyright Göran Walter