Motsatsen till rationell

rationell

Motsatsord till rationell:

  1. emotionell, känslomässig; empirisk
  2. irrationell, förnuftsvidrig, oförnuftig
  3. orationell, oändamålsenlig, opraktisk, ineffektiv

I betydelsen:

  1. förnuftsmässig
  2. förnuftig
  3. ändamålsenlig

Copyright Göran Walter