Motsatsen till skyldig

skyldig

Motsatsord till skyldig:

  1. oskyldig, icke skyldig, utan skuld, skuldlös, saklös
  2. skuldfri
  3. fri, obunden

I betydelsen (definition):

  1. som bär skulden, vållande
  2. som står i penningskuld
  3. förpliktad, tvungen