Motsatsen till fri

fri

Motsatsord till fri:

 1. fast, bunden, fastbunden, instängd, fjättrad, ofri
 2. fängslad, fången, gripen, häktad, arresterad, inspärrad
 3. beroende, undertryckt, ockuperad, kuvad, ofri
 4. upptagen, engagerad
 5. ofri, hämmad, besvärad, generad; formell, konventionell
 6. skymd, begränsad, avstängd, avskild
 7. avgiftsbelagd

I betydelsen:

 1. obunden, lös
 2. på fri fot
 3. självständig
 4. ledig
 5. ohämmad
 6. öppen
 7. gratis

Copyright Göran Walter