Motsatsen till avskild

avskild

Motsatsord till avskild:

  1. full av rörelse, livlig, bebodd
  2. åtkomlig, tillgänglig, öppen
  3. förenad, sammanbyggd

I betydelsen:

  1. isolerad, enslig
  2. avdelad, separat
  3. enstaka, fristående

Copyright Göran Walter