Motsatsen till reserverad

reserverad

Motsatsord till reserverad:

  1. fri, ledig
  2. oreserverad, oinskränkt, oförbehållsam, öppen, rättfram
  3. hjärtlig, innerlig, öm, vänlig, tillmötesgående

I betydelsen:

  1. bokad, tingad
  2. förbehållsam
  3. kylig, avmätt

Copyright Göran Walter