Motsatsen till reciprok

reciprok

Motsatsord till reciprok:

I betydelsen:

  • ömsesidig

Copyright Göran Walter