Motsatsen till ensidig

ensidig

Motsatsord till ensidig:

  1. dubbelsidig; flersidig, multilateral
  2. allsidig, mångsidig, omfattande, generell, rikhaltig, nyanserad
  3. opartisk, rättvis, objektiv, neutral

I betydelsen:

  1. som avser bara den ena sidan
  2. inskränkt, begränsad
  3. partisk

Copyright Göran Walter