motsatsen till allsidig   —   en svensk antonymordbok

allsidig

Motsatsord till allsidig :

  • ensidig

I betydelsen (definition):

  • omfattande, grundlig