Motsatsen till rättmätig

rättmätig

Motsatsord till rättmätig:

  1. orättmätig, oberättigad, orättvis
  2. orättmätig, olaglig, illegitim

I betydelsen:

  1. berättigad
  2. laglig

Copyright Göran Walter