Motsatsen till illegitim

illegitim

Motsatsord till illegitim:

  1. legitim, laglig, legal, rättmätig, giltig, tillåten
  2. legitim, berättigad, motiverad

I betydelsen:

  1. olaglig, orättmätig
  2. oberättigad

Copyright Göran Walter