Motsatsen till giltig

giltig

Motsatsord till giltig:

  1. ogiltig, förfallen, utgången, inaktuell
  2. ogiltig, ogill, utan laga kraft
  3. obefogad, ogrundad, grundlös, ohållbar

I betydelsen:

  1. som gäller, gällande
  2. laglig
  3. godtagbar, befogad

Copyright Göran Walter