Motsatsen till personlig

personlig

Motsatsord till personlig:

  1. allmän, gemensam
  2. objektiv, saklig, opartisk
  3. opersonlig, formell, ytlig, stel
  4. opersonlig, osjälvständig, karaktärslös, alldaglig, konventionell, ointressant, anonym

I betydelsen:

  1. privat
  2. subjektiv
  3. intim
  4. säregen

Copyright Göran Walter