Motsatsen till passiva

passiva pl. (ekon)

Motsatsord till passiva:

I betydelsen:

  • skulder och eget kapital

Copyright Göran Walter