Motsatsen till aktiva

aktiva pl. (ekon)

Motsatsord till aktiva:

  • passiva, skulder

I betydelsen (definition):

  • tillgångar