motsatsen till aktiva   —   en svensk antonymordbok

aktiva ( pl. ) ( ekon. )

Motsatsord till aktiva :

  • passiva, skulder

I betydelsen (definition):

  • tillgångar