Motsatsen till oresonlig

oresonlig

Motsatsord till oresonlig:

I betydelsen:

  • omedgörlig

Copyright Göran Walter