Motsatsen till beskedlig

beskedlig

Motsatsord till beskedlig:

  1. omedgörlig, obeveklig, envis
  2. obeskedlig, elak, ovänlig, arrogant
  3. anspråksfull, krävande, omåttlig
  4. dramatisk, rafflande

I betydelsen:

  1. medgörlig, foglig
  2. snäll, god
  3. anspråkslös, måttfull
  4. föga spännande, tam

Copyright Göran Walter