Motsatsen till ordagrann

ordagrann

Motsatsord till ordagrann:

I betydelsen:

  • exakt efter ordalydelsen

Copyright Göran Walter