motsatsen till approximativ   —   en svensk antonymordbok

approximativ

Motsatsord till approximativ :

  • exakt, precis, riktig

I betydelsen (definition):

  • ungefärlig