Motsatsen till överspänd

överspänd

Motsatsord till överspänd:

  • lugn, sansad, samlad, avspänd, cool, kolugn

I betydelsen (definition):

  • spänd till det yttersta, nervös