Motsatsen till överraskande

överraskande

Motsatsord till överraskande:

  • förväntad, förutsedd; vanlig, enkel; banal, trivial, alldaglig

I betydelsen (definition):

  • förvånande, oväntad