Motsatsen till överordnad 1

överordnad 1 adj.

Motsatsord till överordnad:

  1. underordnad, underställd, underlydande
  2. underordnad, mindre viktig, ringa, sekundär, låg, försumbar

I betydelsen:

  1. ansvarig, ledande
  2. övergripande

Copyright Göran Walter