Motsatsen till underlydande

underlydande

Motsatsord till underlydande:

  • överordnad, chef, arbetsledare, bas, boss, befäl, husbonde, härskare

I betydelsen (definition):

  • underordnad