Motsatsen till neka

neka

Motsatsord till neka:

  1. jaka, bejaka, samtycka, bekräfta; erkänna
  2. tillåta, medge, bevilja

I betydelsen:

  1. bestrida
  2. vägra

Copyright Göran Walter