Motsatsen till medge

medge (äv. medgiva)

Motsatsord till medge:

  1. hindra, förhindra; avslå
  2. förneka, bestrida

I betydelsen:

  1. tillåta
  2. erkänna

Copyright Göran Walter