Motsatsen till luftig

luftig

Motsatsord till luftig:

  1. instängd, kvav, unken, kvalmig, ovädrad
  2. trång, hopträngd, kyffig
  3. kompakt, massiv, tät
  4. realistisk, genomtänkt, förnuftig

I betydelsen:

  1. med frisk luft, vädrad
  2. hög och rymlig
  3. lätt, porös
  4. orealistisk

Copyright Göran Walter