Motsatsen till kursiv

kursiv (typogr)

Motsatsord till kursiv:

I betydelsen:

  • lutande tryckstil, kursivstil

Copyright Göran Walter