Motsatsen till antikva

antikva (typogr)

Motsatsord till antikva:

  • kursiv, kursivstil, lutande stil

I betydelsen:

  • rak stil, antikvastil

Copyright Göran Walter