Motsatsen till antikva

antikva (typogr)

Motsatsord till antikva:

  • kursiv, kursivstil, lutande stil

I betydelsen (definition):

  • rak stil, antikvastil