Motsatsen till kroppslig

kroppslig

Motsatsord till kroppslig:

  1. själslig, psykisk, mental
  2. andlig
  3. ideell, ogripbar

I betydelsen:

  1. lekamlig, fysisk
  2. världslig
  3. verklig

Copyright Göran Walter