Motsatsen till ideell

ideell

Motsatsord till ideell:

  1. självisk, egoistisk, egennyttig
  2. kommersiell
  3. materiell, sinnlig, världslig, jordisk, fysisk

I betydelsen:

  1. osjälvisk
  2. icke-kommersiell
  3. andlig

Copyright Göran Walter