Motsatsen till konversabel

konversabel

Motsatsord till konversabel:

I betydelsen:

  • pratsam

Copyright Göran Walter