Motsatsen till koncentrerad

koncentrerad

Motsatsord till koncentrerad:

  1. gles, spridd, utspridd, förtunnad
  2. utspädd, vattenblandad
  3. omständlig, utförlig
  4. okoncentrerad, tankspridd, splittrad, förströdd, ouppmärksam, distraherad, disträ

I betydelsen:

  1. samlad
  2. mättad
  3. kortfattad
  4. uppmärksam

Copyright Göran Walter