Motsatsen till kategorisk

kategorisk

Motsatsord till kategorisk:

  • oviss, osäker, obestämd, vag, svävande; odogmatisk

I betydelsen:

  • bestämd, ovillkorlig

Copyright Göran Walter