Motsatsen till introduktion

introduktion

Motsatsord till introduktion:

  1. avlägsnande, eliminering
  2. avslutning, final, epilog

I betydelsen:

  1. införande, lansering
  2. inledning

Copyright Göran Walter