Motsatsen till fåtalig

fåtalig

Motsatsord till fåtalig:

  • talrik, väldig

I betydelsen (definition):

  • ringa till antalet