Motsatsen till talrik

talrik

Motsatsord till talrik:

  • fåtalig, liten till antalet, gles, lätträknad

I betydelsen:

  • manstark, mångtalig

Copyright Göran Walter