Motsatsen till exklusiv

exklusiv

Motsatsord till exklusiv:

  1. tillgänglig för alla, allmän, offentlig, öppen, fri
  2. vulgär, tarvlig, billig, sjaskig; enkel, konstlös, vardaglig

I betydelsen:

  1. förnämt avskild
  2. högklassig

Copyright Göran Walter