Motsatsen till dominant

dominant

Motsatsord till dominant:

  1. underordnad, underlydande, underlägsen
  2. undergiven, undfallande, foglig, tam
  3. recessiv

I betydelsen:

  1. härskande, dominerande
  2. härsklysten, befallande
  3. (om ärftlighet)

Copyright Göran Walter