Motsatsen till disharmoni

disharmoni

Motsatsord till disharmoni:

  1. harmoni, samklang, välljud
  2. samstämmighet, enighet, sämja; balans, jämvikt
  3. frid, ro, lycka

I betydelsen:

  1. brist på harmoni, dissonans
  2. osämja
  3. oro

Copyright Göran Walter